Reisinspiratie

Het mooiste van west Afrika vind je in Ghana

Verschillen tussen Nederland en Ghana
” Alhoewel Ghana naar Europese begrippen en zeker naar Afrikaanse maatsstaven een volstrekt veilig land is, oefenen met name mobiele telefoons, aantrekkingskracht uit op hen die het niet zo nauw nemen met de elementaire regels van eigendom. Zo had één van onze werknemers zijn mobiel in de auto van het Golden Hill Parker Hotel laten liggen toen hij even iets af moest geven. Toen hij terugkwam zag hij dat een man er met zijn mobiel van door ging. Die kwam niet zo ver. Onze man had hem snel ingehaald en , omdat de mobiel niet vrijwillig werd afgegeven, kwam het tot een handgemeen waarbij er een kopstoot werd uitgedeeld. De dief kwam ongelukkig op zijn hoofd terecht en moest onverwijld naar het ziekenhuis. Onze man regelde snel een taxi en vergezelde het slachtoffer naar het ziekenhuis, bleef bij hem en betaalde ook de kosten. Uiteraard werd de politie ingelicht en die besloot om verder geen vervolging in te stellen omdat onze man voor het slachtoffer had gezorgd. Een slachtoffer die natuurlijk niet vrijuit ging.

Ik haal dit voorbeeld aan om aan te geven dat de Ghanese samenleving veel meer dan de europese is gebaseerd op vergeving en de daarbij behorende zelfregulering. Een rol speelde ook het feit dat beide families elkaar kenden en het feit dat er ook nadien nog regelmatig kontakt is geweest.

De balans is hersteld en daar gaat het om in een samenleving.

Ook in een groter verband zie ik die zorgvuldig opgebouwde balans. Ghana is een democratische republiek, president , parlement, eerlijke verkiezingen, volstrekt vrije pers etc. Daarnaast zijn er echter ook de chiefs, paramount chiefs en koningen. Politiek hebben die geen invloed, maar in het dagelijkse leven beslechten die vaak eenvoudige geschillen. Een jongen die een kip had gestolen moest van de dorpsoudsten een dag met een bord rondlopen dat hij een kip had gestolen. Daar was de zaak mee afgedaan. Dat houdt ook in dat derden hem daarna niet meer mogen aanspreken op die diefstal. Dat is vergeven. Het systeem van de chiefs en de ingewikkelde manier waarop die gekozen worden, moet er voor zorg dragen dat ook tradities worden gewaarborgd. Tradities die in Ghana een niet te onderschatte rol spelen .”

03 mei 2019 – Fir Tiebout

Introductie Ghana
Ghana, waar ligt dat eigenlijk precies. West Afrika ja dat wist ik en ik wist ook dat Accra de hoofdstad was, maar daar hield mijn kennis op toen ik in november 2012 deelnam aan een zakenreis naar Ghana. Met behulp van de Bradt reisgids over Ghana en het boek van ….”De zwarte met het witte hart”, had ik mij inmiddels een indruk van het land gevormd. Dat dacht ik althans. Maar alras bleek dat al die schriftelijke informatie slechts zijdelingse informatie oplevert.

Natuurlijk is dat vrijwel altijd zo wanneer je voor het eerst een onbekend land bezoekt, maar Ghana en de Ghanese leren kennen , lukt alleen maar door het land, zoals ik de afgelopen 6 jaar heb gedaan, intensief en bij herhaling te bezoeken.
En dat is eigenlijk ook niets nieuws, ware het niet dat wij in die 6 jaar tesamen met onze Ghanese zakenpartner Emmanuel, een 5-sterren hotel hebben gebouwd in één van de meest , om meerdere redenen , boeiende steden van Ghana, Elmina.

Emmanuel Parker Wright, getrouwd met Evelyn en trotse vader van een 2-jarig dochtertje, Alison. Bij toeval raakte ik op die reis met hem in gesprek . Hij had een kleine shop, zoals je die in heel Ghana ziet, met ijzerwaren. Hij wilde echter graag studeren. Nu hebben wij een stichting die studiebeurzen geeeft en Emmanuel mocht gaan studeren. Eerst een aanvullende toelatingscursus voor de universiteit. Edoch het was en is geen studiehoofd, zoals na een aantal weken bleek, einde studie dus. Maar bepaald geen einde aan de vriendschap. Hij wist in zijn geboorte dorp Elmina een 2 ha groot terrein te koop op een heuvel met uitzicht op het stadje, de vissershaven en beide forten.
Ook omdat wij ervaring hadden opgedaan met de bouw van Hotel Rural Quinta da Geia in Aldeia das Dez/Portugal, zagen wij de potentie die dat terrein had voor een klein boutique hotel op 4/5 sterren niveau. En toen ging het balletje rollen, te beginnen met de koop van het terrein en resulterend in het Golden Hill parker Hotel.

Koop van grond in de europesche zin van het woord is in Ghana niet mogelijk, land wordt geleasd. In ons geval voor 99 jaar omdat Emmanuel van de inmiddels opgerichtte Ghanese Limited, niet alleen directeur was geworden maar ook mede-aandeelhouder. Zonder een aandeelhouder met de Ghanese nationaliteit, zou de lease termijn maar 50 jaar zijn geweest. Gekocht werd de grond van één van de talrijke koninklijke families en, traditiegetrouw, werd de grond ingewijd door het hoofd van de familie door enkele muntstukken te begraven en de grond te besproeien met Schiedaamse Oude Jenever. Duidelijk een overblijfsel uit de tijd dat de Nederlanders in dat deel van Ghana heer en meester waren. Hoewel, heer en meester ? Maar daar kom ik in mijn volgende blog graag op terug.

Aldeia das Dez 05 januari 2019 – Fir Tiebout 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *